Koncepce školství města Uherské Hradiště

Koncepce školství města Uherské Hradiště je strategickým dokumentem, stanovujícím hlavní základní směry rozvoje v oblasti předškolního, základního, zájmového vzdělávání a školního stravování, kterou zajišťuje město Uherské Hradiště prostřednictvím jim zřízených příspěvkových organizací.

pdf.png Koncepce školství, soubor typu pdf, (1,12 MB)

pdf.png Příloha koncepce školství, soubor typu pdf, (2,3 MB)

  

V rámci této koncepce je mimo jiné poskytnut ucelený přehled o celkové současné situaci
školství města Uherské Hradiště. Údaje byly čerpány z dat odboru školství a sportu, podkladů
ředitelů škol, vlastního šetření, zpracovaných demografických studií či z veřejně dostupných
zdrojů.


Strategická část dokumentu se zabývá nastavením závěrů vycházejících z práce pracovní
skupiny složené ze zástupců škol, školských zařízení a zástupců odboru školství a sportu. Celá
koncepce pak byla konzultována s Komisí pro vzdělávání Rady města Uherské Hradiště.
V rámci závěrů je promítnuta snaha plánovat reálně - v souladu s rozpočtovými možnostmi
města a v souladu s aktuálně nejdůležitějšími problémy, včetně návrhu vývoje v závislosti na
stávajících potřebách a možnostech obecního školství, včetně potřeb a požadavků obyvatel
našeho města v oblasti školství.


Školství na území města Uherské Hradiště je tvořeno výchovně vzdělávací soustavou
mateřských, základních, středních, vyšších odborných a vysokých škol a školských zařízení.
Subjekty, jejichž zřizovatelem je město Uherské Hradiště, jsou popsány v jednotlivých
částech koncepce. Přehled ostatních škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem není
město Uherské Hradiště, je uveden v příloze této koncepce.