Koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti

Koncepce se zabývá městskou hromadnou dopravou v souměstí Uherské Hradiště - Staré Město - Kunovice.

Zastupitelstvo města v prosinci roku 2017 schválilo dokument "Koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti". Tato koncepce se zabývá městskou hromadnou dopravou na území Uherského Hradiště, Starého Města a Kunovic. Zaměřuje se především na celkové zpřehlednění sítě linek, zpravidelnění nabídky spojů na těchto linkách a na modernizaci vozidlového parku.

Aktuálně město Uherské Hradiště projednává implementační plán, který se zabývá kroky potřebnými k uvedení "Koncepce veřejné dopravy v Uherském Hradišti" do provozu. Především stanovuje posloupnost a návaznost jednotlivých kroků, které jsou potřebné pro tuto implementaci, jejich časový harmonogram a stanovení jejich očekávaných nákladů.

 

pdf.png 1 Analytická část, soubor typu pdf, (1,54 MB)

pdf.png 2 Návrhová část, soubor typu pdf, (3,72 MB)

pdf.png 3 Prezentace, soubor typu pdf, (3,96 MB)
pdf.png 4 Schéma navrhovaného vedení linek, soubor typu pdf, (452,73 kB)