Konec května je ve znamení uvolňování opatření

IMG_1124.JPG

Vážení občané,

v pondělí 25. května nás čeká další vlna rozvolňování mimořádných opatření. Venku budeme moci sundat roušky, otevřou se další provozovny, restaurace, bary, bazény, ZOO, hrady a zámky a řada dalších. Opět budou povolené návštěvy v sociálních a zdravotnických zařízeních, žáci I. stupně budou moci do školy a budou se také konat akce do 300 lidí. 

Dovolte však, abych vás upozornil, že toto všechno platí za přesně definovaných podmínek. Vůbec proto není od věci, podívat se na internetu na stránky Ministerstva zdravotnictví, kde je k tomu dostatek materiálů

Nouzový stav na území ČR skončil minulou neděli a my jsme proto svolali (doufám že na dlouhodou dobu poslední) jednání krizového štábu.  

Chci vám říci, že všechny složky Krizového štábu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště pracovaly po celou dobu nouzového stavu v nejvyšším nasazení a s naprostou profesionalitou. Nebylo snadné se vyrovnat s často chaotickými a nejednoznačnými krizovými opatřeními Vlády. Na druhou stranu musím vyzdvihnout vynikající spolupráci se všemi obcemi ORP.

Ze všeho nejvíc bych ale chtěl poděkovat občanům za disciplinovanost a vzájemnou pomoc a všem složkám v tzv. první linii za jejich nedocenitelnou práci. Připomínám ale, že konec nouzového stavu neznamená, že jsme vyhráli, mnohá krizová opatření dále trvají, byť jsou, nebo budou zmírněna. 

Skončením 66 dní trvajícího nouzového stavu není nebezpečí pandemie zažehnáno, a také proto se ve městě neuskuteční některé akce. Zcela jistě se neuskuteční Den dětí, který měl být 29. května, Noc s Metodějem, která byla plánována na 19. června a Svatojánský jarmark v druhé polovině června.

Zrušených akcí je mně samozřejmě líto, ale připravovat je s tím, že nevíme, jestli nakonec opravdu budou, by bylo silně riskantní, a proto velmi nemoudré.  

Přeji vám hezký zbytek májových dnů a šťastný vstup do přicházejícího letního období. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odpovědná osoba
Fotografie kontaktu

Ing. Stanislav Blaha

T: 572 525 103
E: Stanislav.Blaha@mesto-uh_cz