Kontakty

Odbor správy majetku města MěÚ Uherské Hradiště

Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku

Masarykovo nám. 19

686 01 Uherské Hradiště

nakládání s odpady města

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383

M: 731 690 012

E: lenka.nemeckova@mesto-uh_cz

 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště

Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protzkarova 33

686 01 Uherské Hradiště

Odpadové hospodářství (státní správa)

Ing. Roman Šimeček

T: 572 525 845

E: roman.simecek@mesto-uh_cz

 

Odpady-Třídění-Recyklace a.s.

Průmyslová 1153

686 01 Uherské Hradiště

Svozová firma

T: 494 332 201

E: otr@mariuspedersen_cz

 

Sběrné suroviny UH

Průmyslová 1147

686 01 Uherské Hradiště

Svozová firma

T: 572 552 062
M: 777 718 333

E: info@sbernesurovinyuh_cz

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Němečková, DiS.

T: 572 525 383
M: 731 690 012
E: Lenka.Nemeckova@mesto-uh_cz