Informační linky o dostupné pomoci seniorům

lkidhlwejhto.jpg Informace pro seniory a pomoc se zabezpečením základních životních potřeb, nákupů potravin a léků lze získat na telefonech 605 203 016 nebo 730 812 527.

Linky fungují denně od 7.00 do 19.00 hodin.