Konzultace pro spotřebitele

Vážení občané, oznamujeme Vám, že živnostenský odbor Městského úřadu poskytuje poradenství pro spotřebitele.

Toto poradenství se týká odborných konzultací ve věci ochrany spotřebitele dle zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, reklamačních řízení, které vznikají v souvislosti s vadou u zakoupeného výrobku nebo v souvislosti s poskytnutou službou, záruk a záručních dob.

Základní informace týkající se poradenství pro spotřebitele jsou umístněny na internetových stránkách živnostenského odboru. 

V případě nutnosti můžete kontaktovat: 

  • paní Ivanu Slavíkovou, tel.: 572 525 646 e-mail: ivana.slavikova@mesto-uh_cz  
  • paní Miroslavu Voltemarovou, tel.: 572 525 645 e-mail: miroslava.voltemarova@mesto-uh_cz