Koordinované závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby

4. Základní informace k životní situaci

Projednání investičního záměru (stavby).


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Investor popřípadě jeho zmocněný zástupce (projektant).


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Záměr stavby nebo investiční činnosti.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Žádostí o koordinované závazné stanovisko


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Ing. Pavel Bureš.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Projektovou dokumentaci, plnou moc.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Jsou dostupné na webových stránkách města, případně na odboru stavebního úřadu a životního prostředí.


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Bez poplatků.  


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Podle náročnosti posuzovaného záměru, 30-60 dnů.


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

epodatelna@mesto-uh_cz - podání je možno učinit písemně v elektronické podobě, podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Ten, kdo činí podání v elektronické podobě, uvede současně poskytovatele certifikačních služeb, který jeho certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo certifikát připojí k podání. Doklady, které jsou stanoveny jako náležitosti podání, je nutno nejpozději do 5 dnů doložit.


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Obsahzávazného stanoviska lze napadnout až v odvolání proti rozhodnutísprávního orgánu.


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou. 


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

26. Kontaktní osoba

Ing. Pavel Bureš, tel. 572 525 154, email: pavel.bures@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

Po dobu platnosti souvisejících právních předpisů.


30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace