Kotlíkové dotace

Krajský úřad Zlínského kraje pořádá dne 26.9. 2019 od 10:00 hod., v malém sále Klubu kultury „Propagační Tour“, která se bude týkat informování veřejnosti o poslední možnosti žádat o tzv. kotlíkové dotace.

Na konzultaci je nutné si registrovat konkrétní hodinu na webu: www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Registrace bude spuštěna 2. 9. 2019 v 8:00 hod. Délka trvání celé akce se bude odvíjet od času posledního registrovaného účastníka.

Dotace je určena na výměnu kotlů na pevná paliva nesplňující 3., 4. nebo 5. emisní třídu dle ČSN EN 303-5.

Podrobnější informace naleznete na níže uvedených odkazech Zlínského kraje:

https://www.kr-zlinsky.cz/kotlikove-dotace-op-zp-program-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-zlinskeho-kraje-cl-3404.html

https://www.kr-zlinsky.cz/vyhlaseni-programu-vymeny-zdroju-tepla-v-domacnostech-zlinskeho-kraje-iii--aktuality-15520.html

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Roman Šimeček

T: 572 525 845
M: 728 818 687
E: Roman.Simecek@mesto-uh_cz