Kotlíkové dotace

Máte starý kotel? Řekněte si u nás o kotlíkovou dotaci a získejte až 95 % dotaci.

Kotliky_letak A4_kontakt.jpg

Zlínský kraj v nejbližších dnech vyhlásí podporu na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy prostřednictvím tzv. kotlíkových dotací, jež jsou určeny pro nízkopříjmové domácnosti. Vzhledem k současné dynamicky se měnící situaci dochází k několika zásadním změnám. Došlo k navýšení maximální výše dotace pro tepelná čerpadla o 50 000 Kč, a to na částku 180 000 Kč. Dále bude možné získat podporu pro kotle na biomasu, a to jak na ruční, tak automatický.  Naopak podpora plynových kondenzačních kotlů bude omezena. Ministerstvo životního prostředí ČR garantuje úhradu způsobilých výdajů u plynových kondenzačních kotlů pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, případně byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022. Otázka další podpory plynových kondenzačních kotlů po tomto datu zůstává otevřená.

Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, v níž dochází k výměně, a dále musí splňovat podmínku nízkopříjmové domácnosti.

  

pdf.png Kotliky_letak A4_kontakt, soubor typu pdf, (479,07 kB)

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jiří Pavlíček

T: 572 525 251
E: Jiri.Pavlicek@mesto-uh_cz