Koupě budovy po Komerční bance

kb.jpg Budovu ve Svatováclavské ulici č. p. 450, ve které sídlila Komerční banka, koupí město Uherské Hradiště. Do téměř stoleté, památkově chráněné budovy, chce město v budoucnu přestěhovat některá pracoviště městského úřadu. Za architektonicky hodnotný objekt s okolním pozemkem zaplatí radnice 35 milionů korun. V souvislosti s odkupem budovy jsme položili několik otázek starostovi města Stanislavu Blahovi.

Pane starosto, je definitivní, že budovu bude využívat městský úřad?

Jisté je to, že budova bude sloužit veřejnosti. Ve stručnosti – zásadní bylo tuto cennou budovu získat pro město, a to právě se záměrem, aby sloužila lidem, jak tomu bylo vždy. Když do ní přestěhujeme agendy, které lidé často využívají, skokově se tím zvýší komfort občanů jako klientů městského úřadu. Navíc budova je poměrně hodnotnou památkou a já jsem šťastný, že ji město bude mít plně pod kontrolou.

Konečné slovo je tedy to, že v budově budou všechny doklady, matrika, evidence obyvatel a dopravní agendy?

Kdyby se z jakéhokoliv důvodu neuskutečnil náš záměr centralizovat do budovy vybrané odbory úřadu, nabídli bychom objekt k jinému využití, ale vždy pouze s tím,  že bude sloužit veřejnosti. Celá věc se stěhováním úředníků má však ještě jeden rozměr. Stát na nás tlačí, aby všechny agendy, které jsou na Revoluční a částečně na Protzkarově, byly pohromadě.  I kdybychom dům po Komerční bance neměli, tak bychom museli tyto úředníky sestěhovat dohromady, a to s několikamilionovými náklady. Takže tyto peníze mnohem raději dáme do budovy na Svatováclavské, kde získáme velmi cenné prostory, v nichž se dá centralizace úřadu uskutečnit. Svou roli hraje také to, že sem přesuneme značně rozsáhlou kartotéku, která už nyní přesahuje naše současné možnosti.

 

Kolik budou stát nutné úpravy budovy a přilehlých pozemků?

To nám řekne až investiční záměr, který nyní necháme zpracovat. Předem odhadovaných 20 – 25 milionů korun byl prvotní, velmi hrubý nástřel. Budeme usilovat o to, aby se skutečné náklady pohybovaly v mnohem přijatelnější rovině.  

 

Co uděláte s budovou na Revoluční ulici, když se odtud úřad vystěhuje?

Pravděpodobně budovu nabídneme k prodeji. Jak a komu, to je samozřejmě ještě ve hvězdách. Výtěžek by nám velmi výrazně pomohl dorovnat náklady na opravy bývalé Komerční banky. Ale jak s Revoluční naložíme, to ještě úplně zřejmé není. O všem musí rozhodnout zastupitelé, osobně si tam dokážu představit třeba i byty.

 

Jednou ze zásadních otázek je parkování, co s tím plánujete udělat?

Na pozemcích u bývalé Komerční banky chceme kvalitní studií vygenerovat podstatně více míst pro parkování, než je tam teď (21). Parkovala by tam i auta městského úřadu, čímž by se uvolnila parkovací místa na Komenského náměstí. Domnívám se, že v areálu objektu bude dostatečná rezerva pro parkování vozidel přímo spojených s činností odboru dopravních a správních agend. Samozřejmě část klientů bude nadále využívat veřejná parkovací místa v okolí objektu a doslova pár minut chůze od objektu je velkokapacitní parkoviště u vlakového nádraží. Nespornou výhodou je nicméně i mnohem lepší dostupnost pro občany, kteří pro návštěvu úřadu používají MHD či se na úřad vydávají pěšky.

 

Lidé diskutují třeba o tom, proč všechny úřady včetně například občanek, řidičáků, pasů, živnostenského apod. nejsou v bývalé věznici. Jsou tam obrovské prostory a mohlo by tam být i velké parkoviště.

Věznice je majetek státu a jen on si určuje, co tam bude. Stát bral při výběru, co bude v bývalé věznici, v potaz všechny státní instituce ve městě, včetně třeba Finančního úřadu. Z rozsáhlé analýzy nakonec vyšlo (vedle muzea totality) jako nejefektivnější umístění Okresního soudu, Probační a mediační služby a Okresního státního zastupitelství. Představa, že by ve věznici sídlily všechny úřady včetně samosprávy, je zcela nereálná. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz