Kříž u kaple sv. Rocha si vyžádal celkovou obnovu

IMG_5429.JPG Kříž z konce 19. století, který stojí nedaleko kaple sv. Rocha na návrší kopce Černá hora v Uherském Hradišti, získal svůj původní vzhled. Město jej nákladem přes 190 tisíc korun nechalo zrestaurovat.

Kříž měl velmi pohnutý osud. Nevíme, co vedlo pana Jana Vaňka a jeho syna Františka v roce 1892 k tomu, že vyzval kameníka Františka Zbořila k vytvoření tohoto díla těsně pod vrcholem Černé hory. Víme ale, že v následujícím století, kdy se celá lokalita stala součástí vojenského cvičiště, se kříž často stával cílem různých devastujících útoků. Nejzávažnější událostí byl náraz tanku, kterým byl v roce 1987 zbořen. Po laické opravě byl na místo nainstalován nepůvodní litinový kříž menšího měřítka.

Samotnému restaurování předcházel restaurátorský průzkum. Během něj byl restaurátor Tomáš Kopčil doslova v pravou chvíli na pravém místě. Došlo k jeho setkání s pamětníkem, který jej dovedl nejen k historickým fotografiím, na nichž byla památka ještě v původním stavu, ale také k pozůstatku původního, při nehodě zbořeného litinového kříže.

Při průzkumu se jako problémem ukázalo umístění kříže, respektive to, že v jeho bezprostřední blízkosti vyrostl kaštan, který by nedovolil znovuobnovení v původní výšce. 

Restaurátorský záměr tedy doporučil přemístění do polohy mimo korunu vzrostlého kaštanu, několik metrů jihozápadním směrem. To si samozřejmě vyžádalo vytvoření nového základu. Na něj byly po restaurování v ateliéru umístěny jednotlivé kamenné prvky podstavce, který je tvořen dvěma druhy pískovce, a to středně zrnného z Chřibů a jemnozrnného hořického. Kamenná základna, která byla po nehodě „utopena“ v betonu, byla nově vytvořena z božanského pískovce.

Dochované prvky restaurátor očistil od mechů, lišejníků, prachu i zbytků nátěrů a nevhodných cementových doplňků. Pak provedl chemické zpevnění, plastickou i barevnou retuš a hydrofobizaci povrchu.

Restaurátorským zásahem prošel i původní neogotický litinový kříž ošetřený metalizací zinku a natřený grafitovou barvou, další prvky jako původní korpus Krista s ornamenty kříže a iniciály I.N.R.I. i reliéf světce umístěný u paty kříže byly zvýrazněny plátkovým zlatem. Obnoveny byly také nápisy. Litinový kříž je upevněn pomocí nově vykované podpory.

Poslední podobnou památkou, která prošla procesem obnovy, je pozdně barokní kříž z roku 1777 stojící v ulici Lesní v Uherském Hradišti-Míkovicích. Na obnově drobných památek na svém území město Uherské Hradiště pracuje kontinuálně a každoročně na ni uvolňuje stovky tisíc korun.

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště