Kříž v Cikánce v Sadech je opravený

101010005 – kopie.JPG S přispěním Programu na podporu obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu Zlínského kraje byl opravený kříž situovaný u chodníku vedoucího z centra Sadů na Výšinu sv. Metoděje, poblíž ulice Větrné.

Pískovcový kříž pochází z druhé poloviny 19. století a podle vytesaného nápisu na zadní straně byl naposled obnovený v roce 1972. Před restaurováním byl pokrytý černými sedimenty i biologickými nálety, což způsobuje snížení životnosti materiálu a samozřejmě i degradaci díla samotného.

Nápravy se ujal MgA. Tomáš Kopčil, který kříž očistil a provedl zpevnění materiálu, barevnou retuši a upravil základ. Cena obnovy dosáhla 145 tisíc Kč, z toho Zlínský kraj přispěl částkou 49 tisíc Kč.

!_zk_logo_b.jpg

PA260749.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz