Křížové zastavení v Sadech pod rukama restaurátora prokouklo

PB160754.JPG Po kříži v Cikánce opravilo město Uherské Hradiště další sakrální památku v městské části Sady - křížové zastavení od neznámého autora.

Drobná památka z 19. století situovaná při cestě k sadskému hřbitovu doznala v těchto podzimních dnech změny.

Původní krásu dílu vrátil zásah restaurátora Františka Zhoře. Památku již pokrývala nevzhledná krusta tvořená atmosférickými nečistotami ale i dalšími agresivními prvky produkovanými mechy, lišejníky a řasami.

Náklad za obnovu ve výši 70 tisíc korun zaplatilo město.

"Uherské Hradiště a jeho okolí je těmito drobnými památkami doslova protkáno, to ostatně ví každý, kdo se kolem sebe rozhlíží. Cítíme za povinnost se také o tato díla starat, bylo by velmi smutné, kdybychom je nechali svému osudu," zmínil starosta města Stanislav Blaha.

PB160754.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz