Kulaté stoly na téma modernizace teplárny v Mařaticích

Teplárna 2.jpg V úterý 31. srpna a ve středu 1. září, vždy od 17 hodin, se budou v malém sále Klubu kultury konat veřejné diskuze o modernizaci teplárny v Mařaticích.

Na posledních dvou zastupitelstvech v květnu a červnu byla projednávána modernizace teplárny Mařatice. Zástupci VUT Brno představili výsledky studie, která posuzovala, jaké palivo nebo kombinaci paliv by měla teplárna v budoucnu používat. Zastupitelstvo 14. 6. 2021 rozhodlo, že dále budou posuzovány pouze varianty využívající jako palivo zemní plyn (varianty V2 a V3) a varianty využívající jeho kombinaci s komunálním odpadem (varianty V4 a V5).

Během projednávání studie vznesli zastupitelé, ale i zástupci občanské iniciativy za Čisté Hradiště řadu dotazů a návrhů. Mnohé z nich jsou důležitými podklady, na základě kterých bude na konci roku zastupitelstvo města vybírat výslednou variantu.

Obsahem diskuzí budou jak výsledky studie VUT Brno, která hodnotila možné varianty modernizace teplárny, tak dodatečné informace, které po vedení města a společnosti CTZ, s.r.o., požadují zastupitelé města a zástupci iniciativy Čisté Hradiště.

Kulaté stoly budou přenášeny také on-line - odkazy najdete níže:

Upozorňujeme, že během kulatých stolů budou pořizovány videozáznamy a fotografie, které budou následně publikovány, např. na internetu či ve zpravodaji města, a diskuze bude přenášena on-line.

Žádáme všechny účastníky kulatých stolů o dodržování platných opatření ministerstva zdravotnictví.

Další informace k tématu změny palivového mixu v teplárně v Mařaticích najdete zde.

2021-08-31-pozvánka - kulatý-stůl-1.jpg

2021-09-01-pozvánka - kulatý-stůl-2.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz