Kurz základů sebeobrany

V rámci Programu prevence kriminality na rok 2018 pořádá Město Uherské Hradiště BEZPLATNĚ pro své občany kurz základů sebeobrany, jehož cílem je seznámit občany (účastníky kurzu) se základy sebeobrany a s jejím požitím v praxi v případě napadení útočníkem, v případech domácího násilí, popř. jiných forem násilné trestné činnosti, s cílem odvrátit útok, resp. minimalizovat jeho následky a v neposlední řadě zvýšit pocit bezpečí u těchto osob.

Kurz je určen pro občany Uherského Hradiště, starší 15 let a vedou jej trenéři 3. třídy ČUDK (Česká unie Dento Karate-Do). Probíhá vždy ve čtvrtek od 19:00 do 20:00 hod., mimo případné svátky a školní prázdniny, v tělocvičně ZŠ Za Alejí v Uherském Hradišti. Délka celého kurzu je plánovaná na 22 týdnů a kurz je rozdělen do dvou částí:

1. část - od 3. května. do 28. června 2018

2. část - od 6. září. do 13. prosince 2018

Zájemci se mohou do kurzu přihlásit kdykoliv osobně, v době a místě pořádání kurzu a v případě volné kapacity budou do něj zařazeni. K výcviku doporučujeme účastníkům samozřejmě sportovní oděv a to v kombinaci buď bez obuvi, nebo s čistou sportovní obuví, určené do tělocvičny (nezanechávající stopy od podrážky).

Kontakt na info: Ing. Jaroslav Ježo, MP Uherské Hradiště, tel. 572525502, email: jaroslav.jezo@mesto-uh_cz

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Městská policie
Hradební 174
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jaroslav Ježo

T: 572 525 502
M: 728 933 067
E: Jaroslav.Jezo@mesto-uh_cz