Lesní hospodářství a kácení dřevin

Kácení dřevin - výchovná probírka nebo obnova porostů

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les na obecním pozemku

 

Kácení dřevin rostoucích mimo les na soukromém pozemku

 

Souhlas s dělením lesních pozemků

Souhlas s dělením lesních pozemků, při kterém klesne výměra jednoho dílu pod 1 ha dle § 12 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb.

 

Souhlas s odnětím pozemků plnících funkce lesa

Souhlas s trvalým (dočasným) odnětím nebo omezením pozemků určených k plnění funkce lesa do výměry 1 ha

 

Souhlas s umístěním stavby do 50 m od okraje lesa

 

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí

Souhlas s vydáním územního rozhodnutí (územního souhlasu), jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, podle ustanovení § 14 zákona č. 289/1995 Sb.

 

Udělení licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře

 

Ustanovení lesní stráže