Lesopark Kunovský les

Lesopark se nachází v Kunovském lese na lesních pozemcích v majetku České republiky ve správě státního podniku Lesů ČR, s.p. Součástí lesoparku je mimo jiné běžecká stezka, naučná stezka, discgolfové a dětské hřiště. Tato zařízení byla vybudována z prostředků města Uherského Hradiště, které je současně provozovatelem aktivit v lesoparku. Jedná se o veřejně přístupná zařízení k volnočasovým aktivitám. 

Kromě obecně platných zákonů, je nutné respektovat níže uvedené pokyny a pokyny z návštěvních řádů hřišť a zařízení instalovaných v jejich bezprostřední blízkosti.

IMG_1881.jpg

Vstup do lesoparku je časově neomezený.

Je nutné respektovat pokyny provozovatele zařízení lesoparku.

V zimním období nejsou cesty v lesoparku udržovány, vstup a pohyb osob je pouze na vlastní nebezpečí.

Na území lesoparku je přísně ZAKÁZÁNO:

  • vjíždět motorovými vozidly s výjimkou vozidel Lesů ČR, s.p. a vozidel provozního zaměstnance města,
  • znečišťovat les odpadem a odpadky, kouřit, rozdělávat ohně (mimo vyhrazené ohniště), tábořit, kácet, řezat a jinak poškozovat stromy a keře,
  • jezdit na kole mimo lesní cesty a vyznačené trasy,
  • poškozovat informační tabule, lavičky, altány, zábradlí a jiná instalovaná zařízení a vybavení lesoparku,
  • volné pobíhání psů
  • kouřit a rozdělávat ohně (mimo vyhrazené ohniště)

Pořádání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí je možné pouze se souhlasem lesů ČR, s.p. (Lesní správa Strážnice) a na základě oznámení podaného 30 dnů předem na odboru správy majetku města Městského úřadu v Uherském Hradišti (kontaktní osoba: Jana Chrástková, jana.chrastkova@mesto-uh_cz, tel.: 572525555).

Chovejte se tak tiše, abyste nerušili okolí a ostatní návštěvníky lesoparku.