Letní termíny uzavření mateřských škol

MŠ JAROŠOV (4).jpg Prázdniny jsou za dveřmi, připomínáme proto termíny uzavření mateřských škol v Uherském Hradišti a informace o náhradním provozu.

17. 7 - 11. 8.

MŠ Lomená,  MŠ Větrná 

MŠ Jarošov

17. 7. - 18. 8.

MŠ Pod Svahy

MŠ Svatováclavská

MŠ 28. října         

MŠ Míkovice

MŠ Sady

17. 7. - 4. 8.

MŠ Štěpnická

7. 8. - 18. 8. 

MŠ Husova

MŠ Mařatice (1.máje) - uzavřena po celou dobu letních prázdnin.

MŠ Komenského - uzavřena po celou dobu letních prázdnin (rekonstrukce školní jídelny).

Prázdninový – tzv. náhradní provoz, bude probíhat na  MŠ Husova od 17. 7. – 4. 8. a na MŠ Štěpnická od  7. 8. – 18. 8. Tyto  MŠ   budou  zajišťovat provoz pro všechny školky zřizované městem Uherské Hradiště.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz