Letos rozkvete na Velehradské třídě další pestrobarevný květinový záhon

IMG_2848.JPG S nebývalým ohlasem se v loňském roce setkala výsadba květinového záhonu mezi autobusovým nádražím a Velehradskou třídou, kde byla na ploše cca 500 m² vyseta směs trvalek a letniček. V letošním roce na tuto květinovou výzdobu naváže město vysazením dalšího záhonu, který bude lemovat část Velehradské třídy z protější strany této rušné komunikace, tj. v pásu zeleně mezi nájezdem a výjezdem na parkoviště v oblouku před sídlem Policie ČR.

Na tomto místě nebude záhon lemován plůtkem tak, jako je tomu u autobusového nádraží, ale z důvodu přesahu parkujících vozidel nad pás zeleně bude okraj záhonu doplněn kačírkem.

Vysetí květinové směsi předchází příprava záhonu, která už byla zahájena, vlastní osev směsi letniček a trvalek bude proveden v první polovině května.

Kombinace květin bude stejná jako u loňského výsevu, budou tedy zastoupeny ze 40 % letničky a z 60% trvalky těch druhů rostlin, které jsou vhodné pro zatížené a suché prostředí. Věříme, že nový kvetoucí záhon vnese trochu radosti a optimismu mezi obyvatele našeho města v současném složitém období. 

Finanční náklady na realizaci tohoto záhonu budou představovat částku asi 100 tisíc korun. 

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lenka Procházková

T: 572 525 850
M: 739 488 616
E: Lenka.Prochazkova@mesto-uh_cz