Letošní jaro je mimořádně bohaté na události

Starosta Ing. Stanislav Blaha se vyjadřuje k některým aktuálním událostem ve městě Uherském Hradišti

Řadu důležitých rozhodnutí jsme před sebou měli na dubnovém zastupitelstvu města. Především zastupitelé schválili uzavření dohody o rozsahu prostor pro potřeby vybudování tzv. Muzea totality v bývalé věznici, mezi městem Uherské Hradiště, Ministerstvem kultury ČR, Zlínským krajem a Okresním soudem Uherské Hradiště. V objektu v budoucnu vzniknou dvě stálé expozice - Muzeum totalitních režimů a expozice s pracovním názvem Železná opona.

Než ale budou nainstalovány přímo ve věznici, může to trvat ještě delší dobu, proto byla koncem měsíce dubna ve výstavních prostorách Reduty otevřena stálá expozice Věznice Uherské Hradiště, která je jakýmsi předvojem těchto kroků a připomenutím, že historické a morální memento této kulturní památky je nutné udržovat stále živé.

Dále se pohnuly také jiné důležité věci, zejména v péči o památky a majetek města. Zastupitelé schválili poskytnutí státní dotace z Programu regenerace městských památkových zón - 1,81 milionu a další 1 milionu korun z rozpočtu města, jako příspěvky na obnovu fasády Kostela sv. Františka Xaverského. Pokročila zásadní oprava barokní kašny na Masarykově náměstí, rekonstrukcí peošla také kašna ve Smetanových sadech. Na začátku měsíce května se rozběhla dlouho očekávaná a mimořádně rozsáhlá obnova budovy Základní umělecké školy na Mariánském náměstí. Totéž náměstí se dočká i úprav zeleně, keřová výsadba bude kompletně obnovena a vysazeno bude 6 nových stromů.

Duben byl rovněž ve znamení každoročního slavnostního ocenění našich pedagogů. Učitelství osobně řadím k posláním a obdivuji každého, kdo tuto práci dokáže dělat celým svým srdcem. Zdaleka ne každý může uspět v tak náročné činnosti, jako je práce s dětmi a mládeží, a dosáhnout v ní kvalitních výsledků, ale jsem rád, že ve školách a školských zařízeních v našem městě vždy takové učitele najdeme. Všem oceněným pedagogům a ostatním pedagogickým pracovníkům srdečně gratuluji.

Známy jsou už také osobnosti, kterým bude letos udělena Cena Vladimíra Boučka pro zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, paní Marie Hrobařová bude oceněna za zdobení kraslic a paní Irena Burdová za zhotovování zvykoslovných předmětů z těsta. Čestné uznání při Ceně Vladimíra Boučka udělilo zastupitelstvo paní Věře Markové, za celoživotní tvůrčí přínos v oblasti uchování tradice výroby tupeské fajánse. Slavnostní předávání Ceny Vladimíra Boučka je plánováno na 15. června.

Mám dobrý pocit, že obyvatelé Uherského Hradiště si dovedou život zpříjemňovat a nezapomínají na zdánlivě banální nebo všední věci, aby v nich viděli to hezké a pozitivní. Vždy doufám, že ke kladnému vztahu k životu a k tomu, udělat si jej radostnějším, alespoň trochu přispíváme také my na radnici. Přeji Vám hezký čas a všechno dobré!

Stanislav Blaha, starosta města Uherské Hradiště

  

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz