Letošní první podpora na obnovu hodnotné historické architektury

Dům č.p. 1jpg.jpg Okna na východní straně fasády bude díky dotaci 150 tisíc korun moci vyměnit majitel původně velkoměšťanského domu s číslem popisným 1 v Havlíčkově ulici. Stejnou částkou z programu Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště podpoří město také opravu fasády domu č.p. 265 na třídě Maršála Malinovského. V roce 2023 je na dotace pro podporu obnovy historické architektury alokována částka ve výši 592 tisíc korun.

Výměnu oken podpořilo na domě č.p. 1 v Havlíčkově ulici podpořilo město z Fondu obnovy také v loňském roce, přičemž se jednalo okna na fasádě situované do Havlíčkovy ulice. Nyní půjde o výměnu oken na východní straně (do Hradební ulice). Zastupitelé na ni majiteli domu schválili dotaci 150 tisíc korun.

Dům č.p. 1 v Havlíčkově ulici není sice prohlášen za kulturní památku, ale nachází se v městské památkové zóně a je důležitým prvkem historického stavebního fondu a urbanistické struktury památkové zóny. Současný dům vznikl jako novostavba v roce 1896, projektantem i stavitelem byl Josef Schaniak. V domě, kde nyní sídlí prodejna Baťa, v minulosti fungoval mimo jiné hostinec a později bufet (do roku 1950), jež byl v roce 1960 změněn na jídelnu se samoobsluhou, která byla v provozu až do počátku 90. let 20. století. Obyvateli byla hovorově nazývaná „Jednička". Stavebně historický průzkum hodnotí dům jako kvalitní stavitelskou práci z období historismu konce 19. století s hodnotnými eklektickými fasádami.


Dům č.p.1 Havlíčkova.jpg


Dům č. p. 265 na třídě Maršála Malinovského se nachází v ochranném pásmu městské památkové zóny. Jedná se o novostavbu z roku 1898, podobně jako u domu výše podle projektu stavitele Josefa Schaniaka. Ačkoliv také není kulturní památkou, je dům hodnocen jako kvalitní architektura z období historismu. Na obnovu fasády domu schválili zastupitelé žadateli o podporu 150 tisíc korun.


Dům č. p. 265 na třídě Maršála Malinovského.JPG

„Dotační program Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště byl zřízen k poskytování finančních dotací na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami. Dále tento program slouží k podpoře obnovy objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště,“ přiblížila místostarostka města Pavlína Jagošová.

Vloni šly peníze z fondu Podpory obnovy historické architektury na výše zmíněnou první část výměny oken na domě č.p. 1 v Havlíčkově ulici, dále na obnovu fasády domu v ulici Jindřicha Pruchy 392 a na restaurování kamenného obelisku v Soví hoře. Celková suma poskytnutá žadatelům byla v loňském roce zhruba 250 tisíc korun.

audio pro média / místostarostka P. Jagošová: Místostarostka Pavlína Jagošová.mp3, soubor typu mp3, (682,85 kB)

-JP-