Libuše Habartová se stala ředitelkou Slováckého divadla na dobu neurčitou

Liba Habartová.jpg Rada města Uherské Hradiště potvrdila na konci února stávající ředitelku Slováckého divadla Libuši Habartovou ve funkci na dobu neurčitou.

Když předchozí ředitel Slováckého divadla Uherské Hradiště, Jaroslav Bartoš, oznámil, že k 10. 12. 2020 odstupuje z funkce, rada města vzala jeho oznámení na vědomí. Ředitelkou jmenovala Libuši Habartovou s účinností od 11. 12. 2020 na dobu určitou a to do dne nástupu do funkce ředitele jmenovaného na základě výběrového řízení.

Před tím, než se Jaroslav Bartoš vzdal funkce ředitele, byla v divadle neutěšená a značně vyhrocená situace a to zejména personálně. Velká část zaměstnanců divadla se proti novému řediteli a jeho manažerským postupům a rozhodnutím postavila. Libuši Habartové se podařilo napjatou situaci ve Slováckém divadle v poměrně krátkém čase stabilizovat. Následně se věnovala přijetí ekonomických opatření, která bylo nutné řešit jak v běžném režimu divadla, tak také v důsledku ekonomické situace vyvolané pandemií covid-19.

Habartová byla do funkce jmenována na dobu určitou, nicméně za dobu svého dosavadního působení ve funkci ředitelky prokázala velmi dobré manažerské schopnosti. Proto se rada města usnesla, že výběrové řízení na nového ředitele divadla vypisovat nebude a jmenovala Libuši Habartovou do funkce ředitelky divadla na dobu neurčitou.

„Žádné výběrové řízení nám nezaručí, že vítězný uchazeč bude kvalitním a stabilním ředitelem, což se v praxi ukázalo právě při posledním výběru. V rámci něj vítězný uchazeč prokázal své schopnosti, ale ve funkci nakonec vydržel jen něco málo přes 3 měsíce. Během více jak ročního působení paní Habartová ve funkci ředitelky dokázala, že je schopnou manažerkou a divadlo dokáže kvalitně řídit a rozvíjet. Proto nevidím důvod, proč bychom měli plýtvat lidským potenciálem. Místo toho jsme zvolili ve srovnání s výběrovým řízením poměrně jistou cestu a Libuši Habartovou jsme potvrdili ve funkci na dobu neurčitou,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.

Audio pro novináře - starosta Ing. Stanislav Blaha:

2022-03-02-Slovácké divadlo-Stanislav Blaha.mp3

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz