Lidoví tvůrci a řemeslníci už mají Ceny Vladimíra Boučka i krajské tituly Mistr tradiční rukodělné výroby

00.jpg Kovář Vítězslav Bobčík z Podolí a Leoš Křižka z Březolup, který pracuje s přírodními pletivy, převzali dne 21. září z rukou představitelů města Uherské Hradiště Cenu Vladimíra Boučka. Čestné uznání si ze slavnostního předávání cen lidovým tvůrcům v Redutě odnesl Josef Míšek z Hluku za šití krojových součástek.

Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby uděluje město Uherské Hradiště od roku 2005.  Ocenění ve svém názvu nese jméno Vladimíra Boučka, zakladatele novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu a významné osobnosti města Uherské Hradiště. Cena může být udělena osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, kteří výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků tradičních a uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených iniciativách na území města Uherské Hradiště. O udělení ceny rozhoduje Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na základě doporučení poradní odborné komise.


03.jpg


Vítězslav Bobčík

01.jpg


Leoš Křižka

02.jpg


Josef Míšek

„Oběma oceněným i novému držiteli čestného uznání z celého srdce gratuluji. Jsem velmi rád, že v regionu Uherskohradišťska se stále nachází lidé, kteří vynikají svým mistrovstvím v jednotlivých řemeslech a ze naprosto nedocenitelné považuji, když se jim daří předávat své umění svým následovníkům. Dědictví lidové kultury a řemesel je velkou cenností, velmi si vážím každého, kdo je udržuje naživu,“ komentoval předání cen starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

V posledních letech je slavnostní předávání Ceny Vladimíra Boučka spojeno také se slavnostním udílením titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje se nově může pyšnit 13 osobností z celého Zlínského kraje. Zlínský kraj přistoupil k oceňování lidových tvůrců ve svém regionu už v roce 2011 a v návaznosti na celostátní ocenění Nositel tradice lidových řemesel, zřídil titul  Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Je formou veřejného uznání a také podporou těm, kdo se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně je prezentovat a předat je dalším generacím.

Řada již dříve oceněných osobností je držitelem obou cen.

Nositelé ocenění - Cena Vladimíra Boučka:

2020 Vítězslav Bobčík, Leoš Křižka

2019 Jarmila Kraváčková, Gabriela Majíčková

2018 Hana Šubrtová, Anna Heliová

2017 Marie Hrobařová, Irena Burdová

2016 Marie Bilíková, Tomáš Mareček

2015 Taťána Malinová a manželé Crlovi

2014 Zdeňka Rajsiglová a manželé Hejdovi

2013 Rozálie Blažková, Marie Skrežinová

2012 Marta Šuranská, Božena Habartová

2011 Zuzana Hartlová

2010 Marie Vlčková, Emil Kobza

2009 Anna Pohunková, Igor Chrástek

2008 Antonín Hájek

2007 Hana Špalková

2006 Františka Snopková

2005 František Mikulec

Nositelé ocenění – Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje:

2020 Marie Bilíková, Pavel Číp, Pavel Horák, Josef Hruška, Romana Jablunková, Jana Juřicová,  Eva Kašparová, Vít Kašpařík, Augustin Krystyník, Gabriela Mahdalová, Jiří Ondřej, Dana Ptáčková a Petr Stoklasa

2019 Marie Vlčková, Blanka Ammann, Jaroslav Němec

2018 Božena Habartová, Petr a Zlatuše Hejdovi, Marie Pyrchalová

2017 Zuzana Hartlová, Jiří Hýža, Petr Mužík

2016 Rozálie Blažková, Vladislava Hrubešová, Taťána Malinová

2015 Lenka Macečková, Marie Sekaninová, Antonín Hájek

2014 Marie Skrežinová, Antonín Moštěk, Josef Fryzelka

2013 Ludmila Kalivodová, Božena Vráželová, Stanislava Žabková

2012 Jiří Machaníček, Ivan Šulák, František Zuska