Lidoví tvůrci si převzali Ceny Vladimíra Boučka

DSC_8872.jpg Podobně jako každý rok, také letos město Uherské Hradiště ocenilo lidové tvůrce. Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby připadla paní Marii Hrobařové za zdobení kraslic a paní Ireně Burdové za zhotovování zvykoslovných předmětů z těsta. Čestné uznání při Ceně Vladimíra Boučka převzala paní Věra Marková, a to za celoživotní tvůrčí přínos v oblasti uchování tradice výroby tupeské fajánse. Oceněným byly ceny předány 15. června na tradičním Slavnostním předávání Ceny Vladimíra Boučka ve velkém sále Reduty.

Cena Vladimíra Boučka nese ve svém názvu jméno člověka, který se stal jedním ze zakladatelů projektu Ústředí lidové a umělecké výroby uzákoněného v roce 1945. Ing. Vladimír Bouček (1901 – 1985) formuloval novodobé formy péče o tradiční lidovou kulturu a sám se stal vedoucím jedné z prvních dílen. Byl významnou a lidsky důstojnou osobností města.

Slavnostnímu předávání cen byli kromě vedení města Uherské Hradiště přítomni radní a zastupitelé města, ceny oceněným předávali starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha a místostarosta Ivo Frolec. Slavnostních okamžiků se zúčastnili rovněž radní Zlínského kraje Miroslav Kašný a Jan Pijáček. V programu vystoupili členové a cimbálová muzika folklorního souboru Hradišťánek.

„K Ceně Vladimíra Boučka mám vyloženě osobní vztah. Uherské Hradiště má bohatý kulturní potenciál, zejména v oboru řemesel a lidového umění, jejichž zdejší specifické tradice jsou předávány z generace na generaci. Město vždy dbalo a bude dbát na uchovávání hodnot, které vycházejí ze zdejších tradičních řemesel, lidového umění a lidové kultury, která je důležitým prvkem celé kulturní identity obyvatel města i regionu,“ vyslovil se starosta města Stanislav Blaha.

Nositelé ocenění:

2017 Marie Hrobařová, Irena Burdová

2016 Marie Bilíková, Tomáš Mareček

2015 Taťána Malinová a manželé Crlovi

2014 Zdeňka Rajsiglová a manželé Hejdovi

2013 Rozálie Blažková a Marie Skrežinová

2012 Marta Šuranská a Božena Habartová

2011 Zuzana Hartlová

2010 Marie Vlčková a Emil Kobza

2009 Anna Pohunková a Igor Chrástek

2008 Antonín Hájek

2007 Hana Špalková

2006 Františka Snopková

2005 František Mikulec

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz