Logo projektu

V únoru byla vyhlášena soutěž pro žáky základních škol zřizovaných Městem Uherské Hradiště o návrh loga projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Uherském Hradišti.

Osloveny byly tyto základní školy:

  • Základní škola, Větrná 1063, Uherské Hradiště
  • Základní škola, Za Alejí 1072, Uherské Hradiště
  • Základní škola, Sportovní 777, Uherské Hradiště
  • Základní škola UNESCO, Komenského nám. 350, Uherské Hradiště

Do soutěže se zapojili žáci Základní školy Za Alejí a Základní školy Větrná. Celkem bylo koordinátorce předáno 40 návrhů od 28 žáků.

 

Dne 11. května 2007 se sešla Řídící skupina projektu KPSS, aby vybrala 3 nejlepší návrhy:

  • 1.místo - návrh od Denisy Rozumové, 12 let, žákyně ZŠ Za Alejí
  • 2.místo - návrh od Petry Vaňkové, 15 let, žákyně ZŠ Za Alejí
  • 3.místo - návrh od Denisy Rozumové, 12 let, žákyně ZŠ Za Alejí

Tvůrkyně vybraných návrhů byly oceněny v rámci příjetí úšpěšných žáků základních škol na Městském úřadě Uherské Hradiště panem místostarostou Evženem Uhrem dne 25.6.2007, kde jim byly předány věcné dary:

  • 1.místo - MP3 přehrávač, 1 GB
  • 2.místo - MP3 přehrávač, 512 MB
  • 3.místo - dárková poukázka na nákup v knihkupectví Portal ve výši 500,- Kč
Fotogalerie - oceněná loga + ocenění tvůrkyň vítězných log: