Lov zvěře do dvou let věku

Lov zvěře samičí a samčí do dvou let věku, pro kterou není v honitbě stanoven minimální a normovaný stav

4. Základní informace k životní situaci

Žadatelem je uživatel honitby, v níž nejsou pro některé druhy spárkaté zvěře stanoveny minimální a normované stavy zvěře. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Statutární zástupce uživatele honitby. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání písemné žádosti. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti prostřednictvím pošty, prostřednictvím elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně doručit do podatelny Městského úřadu Uherského Hradiště. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žádost uživatele honitby potvrzenou držitelem honitby. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Nejsou předepsány. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Pouze uživatel a držitel honitby. 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zák. č. 449/2001 Sb., v platném znění. 


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí vydaného dle § 39 se lze odvolat, proti vyjádření k lovu zvěře do 2 let není opravný prostředek. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Až do výše 30 000 Kč, dle ust. § 63 odst. 1 zák. č. 449/2001 Sb. 


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh.Hradiště 


26. Kontaktní osoba

Ing. Jan Krčma, Ph.D., tel. 572 525 840, email: jan.krcma@mesto-uh_cz 


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

09.07.2015


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace