LP 2020 K+M+B, objevilo se na dveřích radnice, začala koleda

IMG_4083.JPG Průvod tří králů a jejich doprovodu prošel v pátek 3. ledna 2020 městem a tradičně se zastavil také před radnicí, kde koledníky přivítal starosta spolu s dalšími členy vedení města. Tříkrálová sbírka Charity v těchto dnech probíhá po celé republice.

Posláním Tříkrálové sbírky, která potrvá až do 14. ledna, je přispět na zlepšení podmínek potřebným a těm lidem, kteří jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. Výtěžek sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům a matkám s dětmi v tísni. Vloni se na celém Uherskohradišťsku podařilo vybrat více než 2,5 milionu korun, z čehož půl milionu vložili koledníkům do pokladniček lidé jen v samotném Uherském Hradišti a jeho městských částech.

Když koledníci přijdou k vám, snadno je poznáte. Vedoucí každé skupinky je starší 15 let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo. V regionu Uherskohradišťska domácnosti každoročně obchází kolem 1500 především dětských koledníků.

"V posledních dnech přituhuje, tak ať vám malí koledníci nenastydnou,“ popřál starosta Blaha zaměstnancům Charity. „Ale co hlavně, ať jsou lidé také letos štědří. Nikdo z nás si svůj osud nevybral a lidí, kteří neměli v životě tolik štěstí, je stále hodně a pomoc potřebují,“ řekl.

Zvyk tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika). V Olomoucké arcidiecézi se konala poprvé v novodobé historii Tříkrálová sbírka na podporu aktivit Charity. Ve dnech 5. a 6. ledna 2000 se sbírka uskutečnila také v Uherském Hradišti, po městě chodilo deset skupinek tříkrálových koledníků. O rok později již Charita začala Tříkrálovou sbírku organizovat za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků po celé České republice.

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz