Mapování tradičních řemesel v regionu Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště zadalo Mapování kulturních a kreativních průmyslů v regionu Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla zejména proto, aby podpořilo zachování a další rozvoj tradičních řemesel v regionu. Výsledky budou zároveň sloužit jako podklad pro žádost města o zařazení do sítě kreativních měst UNESCO.

pdf.png Mapování tradičních řemesel, soubor typu pdf, (6,31 MB)

 

V rámci mapování byla zpracována podrobná kvantitativní a kvalitativní analýza, jejíž závěry lze shrnout do následujících bodů:

 

  • Uherské Hradiště je v rámci České republiky výjimečným regionem pro svůj doposud živý vztah k tradiční lidové kultuře a řemeslům,
  • v regionu Uherské Hradiště jsou zastoupeny téměř všechny druhy tradičních řemesel, bohužel některá z nich jsou již na pokraji zániku,
  • láska k řemeslu, soběstačnost a schopnost improvizace jsou rozhodujícími prvky, které pomáhají překonat zásadní nedostatky, jež odvětví vykazuje,
  • nedostatek financí a nízké příjmy jsou hlavní příčinou stagnace odvětví,
  • vysoký průměrný věk řemeslníků, nedostatek příležitostí ke spolupráci a nedostatečná výchova mladé generace jsou dalšími rizikovými faktory,
  • nevhodný marketing, malá propagace odvětví a špatná distribuce výrobků se podílejí na celkovém malém obratu odvětví,
  • podpora tradičních řemesel je v současnosti nezbytným předpokladem jejich záchrany a dalšího rozvoje.

 

Trvalé pozitivní efekty není možné očekávat během několika málo příštích let. Z ekonomického hlediska bude úspěchem, pokud vstupní investice zajistí udržitelný rozvoj odvětví. Návratnost projektu lze očekávat především v sekundárních ekonomických přínosech, zejména na trhu práce, ve zlepšení konkurenceschopnosti města a ve vytváření jeho pozitivního image. Nemateriální přínosy projektu budou vždy převažovat nad přímými ekonomickými efekty.

 

Možnosti marketingového zhodnocení tradičních výrobků, propojení tradičních výrobních postupů se současným designem a celkový trend návratu k tradičním lokálním produktům a ruční výrobě otevírají nové možnosti využití tvůrčího potenciálu řemeslníků v regionu Uherské Hradiště.