Mapy ochranných pásem vodních zdrojů

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Jana Trtková

T: 572 525 857
E: Jana.Trtkova@mesto-uh_cz