Mapy záplavových území

Stanovená záplavová území vodních toků a vymezené aktivní zóny záplavového území ve správním obvodu Zlínského kraje jsou k nahlédnutí na:

 https://gis.kr-zlinsky.cz/web/gis/-/mapy-zlinskeho-kraje