Máte zájem pracovat pro město Uherské Hradiště?

Bavila by Vás následující práce v oblastech správy majetku města?

  • Vést a řídit oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku (dále jen „oddělení SKZOM“).
  • Podílet se na činnostech v oblasti řešení dopravy, statické dopravy, odpadového hospodářství, péče o zeleň, správu a údržbu mobiliáře, herních prvků, správy a údržby veřejného prostoru v majetku města, atd.
  • Spolupracovat na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu spojených s opravami a údržbou majetku města ve správě oddělení SKZOM.
  • V rámci oddělení SKZOM koordinovat spolupráci s ostatními odbory a útvary při přípravě a realizaci investičních akcí, které se dotýkají veřejných ploch, pozemních komunikací v majetku města a dopravy na území města?

 

Bližší informace Vám na základě zaslaného e-mailového dotazu poskytne Mgr. Josef Botek, tajemník Městského úřadu Uherské Hradiště.

Kontaktní e-mail: josef.botek@mesto-uh_cz