Mateřská škola v Sadech se dočkala zásadní rekonstrukce

IMG_2500.JPG Obnovený vzhled a zbrusu novou přístavbu dostala mateřská škola v Sadech. Akce, při které město Uherské Hradiště školku zásadním způsobem zrekonstruovalo, si vyžádala náklady přes 17 milionů korun.

Na hlavní budově mateřské školy byla obnovena celá fasáda, školka dostala také zbrusu nová okna i vstupních dveře. Důležitým prvkem rekonstrukce se stalo odstranění vlhkosti zdiva injektáží s ošetřením vnitřního i vnějšího líce. Zároveň bylo zrekonstruováno a rozšířeno hygienické zařízení, výměny se dočkaly vnitřní kanalizace, elektroinstalace, ústřední topení, rozvody plynu i vody.

Součástí prací byla také úprava zpevněných ploch, chodníků a části oplocení. Původní přístavby u budovy byly odstraněny a nahradila je zcela nová přístavba, která poskytuje nejen technické zázemí, ale i novou venkovní učebnu a bezbariérový přístup do hlavní budovy. Obě budovy jsou spolu provozně propojeny.

Budova mateřské školy v Sadech byla postavena v roce 1896 tradiční technologií jako škola základní.

Od nového školního roku budou mít mateřské školy v Uherském Hradišti celkem 730 dětí.  Děti zde přivítají v připravených třídách, z nichž některé byly nově vymalovány, doplněny novými hračkami, interaktivními pomůckami, v zahradách byla doplněna pískoviště novým pískem, někde i novými průlezkami.

Ve městě již se nenachází žádná mateřská škola, která by čekala na svou zásadní rekonstrukci. V drtivé většině se mateřské školy dočkaly v posledních letech také obnovy školních zahrad. Vloni byla nákladem přes 21 milionů korun komplexně zrekonstruována MŠ a ZŠ speciální na Šafaříkově ulici. Předchozí opravy se týkaly především výměny oken a dveří, zateplení nebo nových  fasád -  MŠ Lomená (2015), MŠ Jarošov (2014), MŠ Komenského a MŠ Míkovice (2013).

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz