Mateřské školy v Uherském Hradišti se otevřou v pondělí 18. května

DSC00080.JPG V pondělí 18. května budou v Uherském Hradišti v souvislosti s rozvolňováním opatření zavedených k prevenci šíření oneocnění COVID-19 opět otevřeny mateřské školy zřizované městem Uherské Hradiště.

Provoz mateřských škol od 18. 5. 2020 bude zajištěn za dodržování příslušných hygienických opatření, a to v souladu s opatřeními MZ a v souladu s vydaným metodickým pokynem MŠMT k provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020 ( Metodický pokyn MŠMT.pdf ) 

Provoz mateřských škol byl přerušen až do odvolání opatření ode dne 16. 3. 2020, a to v souvislosti s mimořádnou situací šíření nákazy COVID-19 a v zájmu ochrany dětí a dalšího obyvatelstva. 

Po celou dobu uzavření mateřských škol zůstala otevřená pouze Mateřská škola Husova, která fungovala jako „určené vzdělávací zařízení“ a vykonávalo nezbytnou péči pro děti ve věku od 3 do 10 let vymezených zaměstnanců, a to pro zaměstnance složek integrovaného záchranného systému, zaměstnance organizací, kterým byla udělena registrace k poskytování sociálních služeb, zaměstnance prodejen s potravinami, zaměstnance Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení. Počty dětí v tomto určeném vzdělávacím zařízení se pohybovaly do 20 dětí v rámci MŠ a do 10 dětí v rámci ZŠ. 

Mateřské školy zřizované městem Uherské Hradiště:

MŠ Lomená, MŠ Větrná (součást subjektu Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, příspěvková organizace)

MŠ Jarošov (součást subjektu Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov, Pivovarská 200, příspěvková organizace)

MŠ, které jsou součástí právního subjektu Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace:

- MŠ Pod Svahy - MŠ Svatováclavská

- MŠ 28. října

- MŠ Mařatice (1.máje)

- MŠ Míkovice

- MŠ Sady

- MŠ Štěpnická

- MŠ Komenského

- MŠ Husova - byla v provozu jen pro poskytnutí nezbytné péče pro děti vymezených zaměstnanců

foto: ilustr., město Uherské Hradiště

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu