Měření rychlosti vozidel

Měření rychlosti vozidel

 

Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu je v zájmu bezpečnosti v silničním provozu oprávněna obecní, resp. městská policie, provádět na území města a v úsecích určených Policií České republiky měření rychlosti vozidel. Ještě donedávna byla MP povinna označit úsek s měřením rychlosti přenosnou dopravní značkou, ovšem s novelou výše uvedeného zákona s účinností k 1. 8. 2011 tato povinnost již odpadá.   

Měření rychlosti je prováděno přístrojem, které na základě zkoušek provedených Autorizovaným metrologickým střediskem, splňuje veškeré metrologické a technické požadavky na silniční rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu a jeho obsluhu tvoří výhradně strážníci, kteří vlastní osvědčení o absolvování odborné přípravy na obsluhu a údržbu silničních rychloměrů typu používaného Městskou policií Uherské Hradiště.

 

K měření rychlosti vozidel Městskou policií Uherské Hradiště byly Policií ČR určeny úseky na následujících komunikacích:

Úsek č.  1: Uherské Hradiště – ul. Revoluční (místní komunikace)
Úsek č.  2: Uherské Hradiště – ul. J. E. Purkyně a Zahradní (místní komunikace)
Úsek č.  3: Uherské Hradiště – ul. 28. Října (místní komunikace)
Úsek č.  4: Uherské Hradiště – ul. Svatováclavská (místní komunikace)
Úsek č.  5: Uherské Hradiště – ul. Na Stavidle (místní komunikace)
Úsek č.  6: Uherské Hradiště – Štěpnice (úsek místní komunikace)
Úsek č.  7: Uherské Hradiště – Mařatice - ul. I. Máje (místní komunikace)
Úsek č.  8: Uherské Hradiště – Mařatice - ul. Větrná (místní komunikace)
Úsek č.  9: Uherské Hradiště – Mařatice - ul. Pplk. Vl. Štěrby (místní komunikace)
Úsek č. 10: Uherské Hradiště – Mařatice - ul. K Cihelně (úsek místní komunikace)
Úsek č. 11: Uherské Hradiště – Sady – ul. Solná cesta (silnice III/05014)
Úsek č. 12: Uherské Hradiště – Vésky - ul. Na Dědině (silnice II/05014)
Úsek č. 13: Uherské Hradiště – Vésky – úsek silnice I/50 (obchvat)
Úsek č. 14: Uherské Hradiště – Míkovice – ul. Hlavní (silnice I/50H)
Úsek č. 15: Uherské Hradiště – Jarošov - ul. Jaktáře (průmyslová zóna)
Úsek č. 16: Uherské Hradiště – Jarošov – Pivovarská ulice (silnice II/497)

Kontakty na odpovědnou osobu

Městská policie
Hradební 174
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Vlastimil Pauřík

T: 572 525 500
E: Vlastimil.Paurik@mesto-uh_cz