Města Uherské Hradiště a Kunovice chtějí novou křižovatku

IMG_8358.JPG Učinit konec dennodenním dopravním zácpám mezi Uherským Hradištěm a Kunovicemi chtějí obě města výstavbou nové mimoúrovňové křižovatky na silnici I/50. Kromě eliminace dopravních kolapsů by dalším efektem tohoto záměru měla být podpora rozvojového potenciálu v lokalitě u LETU v Kunovicích a ul. Průmyslová v Uherském Hradišti.

Ve čtvrtek 20. září o tom představitelé měst Uherské Hradiště a Kunovice, spolu Sdružením pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě z.s. podepsali v Luhačovicích memorandum. Poslední signatář memoranda, Ředitelství silnic a dálnic ČR, připojí svůj podpis dodatečně.

Společným cílem signatářů memoranda je příprava budoucí spolupráce mezi městem Uherské Hradiště, městem Kunovice, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Ministerstvem dopravy ČR a Zlínským krajem, která by vedla ke zlepšení dopravní situace v obou městech, především pak v místě křížení silnic I/50 a I/55.

„Vyústěním takové spolupráce je vytvoření ideálních podmínek pro vybudování nové, kapacitní mimoúrovňové křižovatky na silnici I/50. Dopravní situace mezi oběma našimi městy je dlouhodobě neudržitelná. Přínos z realizace projektu by měli nejen motoristé, ale i občané z širokého okolí souměstí Kunovic a Uherského Hradiště. Velmi pozitivní vliv by přinesl také lokalitě areálu bývalé nemocnice nazývané Nové Hradiště, která je pro město strategicky vysoce významná,“ komentoval vznik memoranda starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Signatáři se dohodli, že do jednoho měsíce ustanoví „Pracovní skupinu  UHK 50“, která se bude pravidelně scházet a vyhodnocovat pokrok v přípravě projektu.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz