Městem se ozýval signál "hoří"! Přijeli hasiči a ukázali, s čím dříve jezdili k ohni.

IMG_9403.JPG Hasiči v pátek 27. dubna předvedli v Uherském Hradišti starou techniku. Tatrovky z první poloviny minulého století a další historické unikáty na Masarykově náměstí ihned upoutaly pozornost kolemjdoucích.

Ve městě se hasiči zastavili při své X. Propagační jízdě historické hasičské techniky, která letos vede z Velehradu až na Svatý Hostýn.  Na náměstí hasiče přivítal starosta Stanislav Blaha, který jim předal památeční stuhu na slavnostní prapor.

Akci pořádá SH ČMS - Krajské sdružení hasičů.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz