Město bude opravovat kulturní zařízení v Mařaticích

MKZ_MAŘATICE.jpg Místní kulturní zařízení v Uherském Hradišti-Mařaticích se potýká s mnoha problémy, které chce město vyřešit. Celkový stavební stav objektu je dlouhodobě neuspokojivý, přičemž největší starosti dělá pronikání vlhkosti do konstrukcí budov. Opravy místního kulturního zařízení si vyžádají náklady přes 10 milionů korun.

Město chce vyřešit propojení hlavního objektu se sociálním zařízením pomocí uzavřené komunikační chodby, přičemž samotné sociální zařízení bude spolu se všemi rozvody zrekonstruováno. Pro zlepšení odvodu dešťové vody vyžaduje zásadní úpravy i nádvoří mezi objekty. V části objektu by mělo dojít k rekonstrukci elektroinstalací. Předlážděním nádvoří by radnice chtěla vytvořit reprezentativnější přístup do hlavního objektu se sálem. 

Rada města schválila na své březnové schůzi výsledek veřejné zakázky, podle které dojde k opravám místního kulturního zařízení za celkovou sumu 10,8 milionu korun. Na celkové částce se bude 7 miliony korun podílet Místní komise Mařatice, která je uhradí z městem svěřených prostředků pro letošní rok.

„Stavební práce, které vypuknou 17. dubna, budou spočívat v rekonstrukci toalet, vybudování opláštění stávajícího přístupu k sociálnímu zařízení, rekonstrukci elektroinstalace v části objektu a provedení hydroizolačních opatření na celém objektu včetně okapového chodníku z boční strany. Dále bude nově ztvárněno celé nádvoří objektu včetně nové dlažby. Práce potrvají do 14. září,“ přiblížila místostarostka města Marcela Čechová. 

Místní kulturní zařízení na ulici 1. máje č.p. 91 je ve správě Klubu kultury Uherského Hradiště, původně se jednalo o rodinný domek v historické části obce. Obydlí domkáře bylo v polovině 19. století rozděleno na čp. 91a a čp. 56b, které následně dostalo čp. 143. Na místě domku čp. 91 postavil v roce 1892 Ignác Král nový obytný dům. Jednalo se o přízemní budovu, krytou částečně šifrem a částečně šindelem. V roce 1897 uvedený dům odkoupila obec Mařatice a zřídila zde obecní hostinec a požární zbrojnici, která zde byla umístěna až do postavení nové v roce 1926. V roce 1902 byla budova stavebně upravena, aby vyhovovala platným předpisům pro provozování živnosti, hostinskou činnost zde vykovávali a také zde bydleli příslušní nájemci. Po roce 1950 dům využívalo budovu místní Jednotné zemědělské družstvo. V roce 1974 jej město Uherské Hradiště přestavělo v akci "Z" nákladem 210 tisíc korun na kulturní zařízení Mařatic. Byl zde vybudován velký sál se sociálním zázemím, který byl v roce 1992 plynofikován. Další nákladné opravy proběhly v letech 1992-2007. (Zdroj: Encyklopedie města Uherské Hradiště)


MKZ Mařatice budova II.JPG

O potřebě opravit kulturní zařízení v Mařaticích jsme věděli již delší dobu, přičemž největší problémy tam způsobovala vlhkost. Jsem rád, že nyní konečně přistupujeme k rekonstrukci. Kultura a spolkový život mají v místních částech své důležité místo a je třeba je nejen podporovat, ale také jim vytvořit dobré zázemí. Věříme, že tato investice přinese mnoho radosti a spokojenosti místním obyvatelům,“ okomentoval opravy mařatického kulturního domu starosta města Stanislav Blaha.

audio pro média: místostarostka Ing. Marcela Čechová: Ing. Marcela Čechová.mp3, soubor typu mp3, (1,08 MB)

-JP-