Město bude také letos plné květin

IMG_2748.JPG Podobně jako v předchozích letech se město Uherské Hradiště také letos zahalí do pestrých barev květin. Svou krásu ukáží letničky, nové záhony jsou před Albertem ve Štěpnicích, do města přibydou truhlíky s květinami i impozantní květinové pyramidy.

Nové záhony trvalek jsou vysazeny před obchodním centrem Albert ve Štěpnicích. Jedná se o úpravu tří záhonů, v nichž se nacházely přestárlé a nevzhledné keřové porosty. V záhonech jsme ponechali pouze perspektivní dřeviny, ostatní byly nahrazeny trvalkami, volné plochy všech tří záhonů pak byly sjednoceny použitím drceného kameniva.

Pokud se týká stromů, v měsíci dubnu byly provedeny náhradní výsadby (celkem 30 ks stromů) a na Malinovského třídě mezi cyklostezkou a komunikací byla zahájena obnova pásu řady keřů výsadbou 250 ks tavolníků. Postupně bychom chtěli pokračovat výsadbou keřů na Malinovského třídě od okraje Uherského Hradiště směrem k centru města. 

V současné době kvetou zejména některé druhy trvalek na náměstí Míru, Palackého náměstí, v průchodu mezi náměstím Komenského a Kollárovou ulicí, v Jezuitské zahradě, na kruhových objezdech a jiných trvalkových záhonech (v současné době kvetou kakosty, šalvěje, okrasné česneky, denivky). 

Letničky budou jako každý rok vysázeny v záhonech kolem památníků (náměstí Míru, Komenského náměstí, Smetanovy sady) a dále v závěsných nádobách na sloupech veřejného osvětlení v ulici Havlíčkově, Protzkarově, na Zelném trhu, Mariánském náměstí, Palackého náměstí, na mostě přes řeku Moravu a nově i na mostě přes řeku Olšavu v Míkovicích.

Mobilní květinové pyramidy budou umístěny stejně jako v loňském roce před budovou radnice, informačním centrem a ve východním rohu Masarykova náměstí. Barevně budou mobilní nádoby laděny bílo – růžovo – fialově a druhově budou převládat surfinie, povijnice a muškáty, doplněny budou např. o popenec a bakopu.

IMG_20180523_062552.jpg

IMG_6107.JPG

IMG_6109.JPG

IMG_7545.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz