Město čeká nový informační systém

Výstřižek1.PNG Uherské Hradiště plánuje rozšíření a obnovení systému rozcestníků, tabulek a map pro lepší orientaci návštěvníků města. Stávající bude nahrazen nadčasovým a funkčním. Nyní čekáme na návrhy designérů a výtvarníků, abychom zvolili to nejlepší řešení s cílem zachovat stávající atmosféru a historičnost města.