Město chce opravit ulice Radovy a Příkrá v Míkovicích

radovy_prikra.png Havarijní stav dvou na sebe navazujících ulic v Uherském Hradišti – Míkovicích si žádá rázný krok – kompletní rekonstrukci. Do oprav za 11 milionů se chce radnice s pomocí dotací pustit letos na podzim.

V rámci projektu nedojde pouze k rekonstrukci samotné cesty, ale rovněž k opravě části chodníků, vybudování nových obrubníků, osazení nového veřejného osvětlení a ke kompletní rekonstrukci kanalizace.

Celkem půjde o opravy v délce asi 242 metrů.  Začátek úpravy ulice Radovy je v místě napojení na Hlavní silnici, konec úpravy je v místě křížení s ulicí Příkrou. Délka opravovaného úseku je 182 metrů. Začátek úpravy ulice Příkré je v místě napojení na ulici Lesní a končí slepou ulicí u RD č. p. 152, její délka činí 60 m.

Rozpočet stavebních nákladů je vyčíslen na 11 milionů korun (vč. DPH). Požadovaná výše dotace může činit max. 2,6 milionu korun z celkových rozpočtových nákladů.

Začátek stavebních prací se předpokládá v září 2019, celá realizace by měly být  ukončena do začátku letních prázdnin 2020.

radovy_prikraII.png

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz