Město chystá opravu vozovky na Palackého náměstí

Palackého náměstí - vozovka.jpg Součástí plošných oprav komunikací v letošním roce je také jedna ze „vstupních bran“ do centra města, a to průjezdný úsek komunikace na Palackého náměstí. Jedná se o vozovku s podélnými parkovacími místy mezi ulicemi Všehrdova a Havlíčkova. Město úsek opraví za 1,8 milionu korun

Asfaltobetonová vozovka má již řadu povrchových defektů, proto bude odfrézována do hloubky asi 5 cm. Poté proběhne sanace trhlin a oprava případných dalších lokálních defektů v podloží vozovky. U podélných parkovacích stání, kde je zjevná nedostatečná únosnost konstrukce, dojde ke kompletní výměně konstrukčních vrstev s následným zadlážděním kamennou kostkou v celé šířce parkovacích míst (cca 240 m2). Vozovku pokryje nová obrusná vrstva asfaltobetonu (asi 580 m2), na které poté bude obnoveno původní vodorovné dopravní značení.   

S úpravou průjezdního úseku na Palackého náměstí plánuje město začít v listopadu. Práce se neobejdou bez dopravního omezení. V průběhu prací dojde na Palackého náměstí z důvodu opravy podélných stání ke snížení kapacity pro parkování. Nutná bude i krátkodobá uzavírka vozovky při pokládce asfaltobetonového krytu. „S ohledem na zimní období také nelze vyloučit přerušení prací a jejich dokončení v jarních měsících příštího roku, aby se v centru města eliminovalo zbytečné prodlužování nezbytných dopravních omezení z důvodu nepříznivých klimatických podmínek,“ popsal starosta města Stanislav Blaha.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz