Město dokončilo další e-aukce bytů

6632.jpg Celkem 4 bytové a 1 nebytovou jednotku v objektu 1257-1260 na ulici J. E. Purkyně a Štěpnická prodalo město Uherské Hradiště formou e-aukce. Prodej se uskutečnil ve dvou etapách, z nichž druhá se konala letos v březnu. Město v ní prodalo 2 byty a jednu nebytovou jednotku za celkem 8,8 milionu korun. V první fázi prodeje v listopadu loňského roku město prodalo 2 byty za celkovou částku 5,7 milionu korun.

Objekt č.p. 1257-1260 na ulicích J. E. Purkyně a Štěpnická byl vloni po 20 letech nutných k dodržení dotačních podmínek převeden z majetku města do osobního vlastnictví. Protože se zde nacházely i jednotky, na které nebyla uzavřena budoucí kupní smlouva, byly nabídnuty k převodu formou elektronické aukce. Jednalo se o 4 bytové a 1 nebytovou jednotku. 

E-aukce byly realizovány ve 2 etapách, přičemž první etapa proběhla ve dnech 23. a 25. 11. 2021, druhá etapa proběhla ve dnech 17. 3. 2022, kdy byly prodávány 2 byty a 31. 3. 2022, kdy se opakovala e-aukce na prodej nebytové jednotky 1260/115.

„Ve druhé fázi prodeje, kterou jsme uskutečnili v březnu, byly u bytů kupujícími fyzické osoby, nebytovou jednotku koupila osoba právnická.  Ve druhém kole e-aukcí byla velká poptávka po bytech, počet zájemců byl ještě větší, než v prvním kole a zvýšil se i počet zájemců o nebytový prostor, kde bylo dosaženo i významně vyšší ceny, než poprvé,“ popsal místostarosta města Čestmír Bouda. Převod všech vydražených jednotek do vlastnictví majitelů již schválilo zastupitelstvo města.

E-aukce si město Uherské Hradiště vyzkoušelo historicky podruhé. Poprvé touto formou prodávalo v roce 2019 pět bytových jednotek na ulici Průmyslová.

-JP-

Audio pro média: místostarosta Ing. Č. Bouda: 2022-04-25 místostarosta Č.Bouda - e-aukce.mp3, soubor typu mp3, (678,45 kB)