­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Město dokončilo obnovu ulic Prostřední a Mlýnská

Prostřední ulice, Mlýnská ulice (2).jpg Položením čtyř bronzových plaket do parteru ulice Prostřední město završilo obnovu ulic Prostřední a Mlýnská v historickém centru Uherského Hradiště. Obě ulice se dočkaly výměny povrchu, přibyl také nový mobiliář či osvětlení. Náklady na revitalizaci obou ulic dosáhly přes 20 milionů korun.

Od poslední komplexní opravy v roce 1995 byl povrch ulic Prostřední a Mlýnská již technicky nevyhovující, vyznačoval se značnými nerovnostmi a často i narušením dlažby.

Stavební práce, které v obou ulicích začaly letos na jaře, spočívaly zejména v úpravě povrchů, ty byly kompletně vyměněny za nové.  Povrchy pokryla nová žulová kamenná dlažba atypické skladby. Součástí akce bylo i odstranění nevyhovujícího veřejného osvětlení z fasád domů a instalace nového veřejného osvětlení umístěného na sloupech. Zároveň došlo k osazení nového městského mobiliáře včetně prvků zeleně.

Autorkou textu pro čtyři bronzové plakety, poukazující na historické souvislosti daného místa, je historička Blanka Rašticová. Text plakety umístěné na rozhraní s Masarykovým náměstím je věnován ulici Prostřední, další ulici Mlýnské, plaketa před Starou radnicí nese text o její historii a poslední pojednává o Mariánském náměstí. Na grafickém návrhu spolupracoval pedagog Střední uměleckoprůmyslové školy Kamil Mikel. Na základě veřejné zakázky byla k realizaci  vybrána společnost Anea z Prahy. Cena byla 516 tisíc korun.

„Dílo velmi vhodně doplňuje celkové ztvárnění Prostřední ulice. Chci poděkovat nejen všem, kdo se na akci podíleli, ale velké díky vyslovuji také rodině Nguyenově, která v těchto ulicích dlouhodobě podniká, a která na plakety věnovala městu 100 tisíc korun. Takové gesto se nevidí každý den,“ vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha. Nguyenovi provozují v Prostřední ulici restauraci Tom a v ulici Mlýnské nehtové studio Meli.

Ztvárnění obou ulic navázalo na předchozí rekonstrukce ulic Havlíčkovy a Šromovy se záměrem dát vzhledu ulic v historickému jádru města jednotný ráz.

Obě ulice jsou opravené kvalitně a podle mě si nezaslouží kritické hlasy, které akci trochu ukvapeně provázely ještě před jejím dokončením. Kvůli přítomnosti provozoven s občerstvením v ulici Prostřední se úklidu a údržbě povrchu věnujeme ve zvýšené míře. Nyní již získává potřebnou patinu, ale je to také hodně o lidech a jejich ohleduplnosti ke svému okolí,“ okomentovala současný stav místostarostka města Pavlína Jagošová.


Takto to v Prostřední ulici vypadalo ještě v létě.JPG


Takto to v ulici Prostřední vypadalo v létě Ulice Prostřední a Mlýnská, nacházející se v centru historické části města Uherské Hradiště, jsou součástí městské památkové zóny. V ulici Prostřední, která se v minulosti jmenovala také Česká, Radniční, Antonína Švehly, nebo i Stalingradská, se nachází celá řada historických památek, z nichž nejvýznamnější je původní středověká radniční budova. V souběhu s realizací oprav se uskutečnil i archeologický výzkum, jehož výsledkem byly cenné informace z historie města a získání menšího souboru movitých nálezů. 


Prostřední (4).JPG


-JP-