Město dokončilo rekonstrukci ulice Před Branou v Jarošově

DSC00130.JPG Obyvatelé ulice Před Branou v Jarošově se dočkali nové kanalizace i povrchu vozovky, opraveno bylo i veřejné osvětlení. Nová kanalizace by se měla pozitivně promítnout také do stavu jarošovského potoka.

Stavební práce v ulici Před Branou v Jarošově vypukly se začátkem loňského školního roku.  Celkové rekonstrukci komunikace předcházelo vybudování stoky nové splaškové kanalizace v ulici Před Branou a Za Humny a její přepojení na stávající kanalizační stoku. Současně byla řešena i rekonstrukce souběžné dešťové kanalizace v délce 184 metrů a přeložení potrubí vodovodního přivaděče. Následně byla v ulici Před Branou komplexně zrekonstruována komunikace, ulice dostala nové veřejné osvětlení a došlo k obnově rozhlasového vedení. 

„V ulici Před Branou docházelo k pronikání nedostatečně vyčištěných splaškových vod ze septiků do kanalizace. Takto znečištěná voda poté odtékala do tamního potoka. Koryto potoka jsme v loňském roce nechali důkladně vyčistit a upravit jeho břehy, ale až vybudováním stoky by se měl jeho stav definitivně zlepšit,“ vyjádřil se starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Akce stála město 13,7 milionů korun, nicméně splašková kanalizace bude následně převedena do majetku Slováckých vodáren a kanalizací.

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz