Město hostilo mezinárodní dopravně inženýrský projektový seminář

DSC01165.JPG V Uherském Hradišti v uplynulém týdnu proběhl Mezinárodní studentský dopravně inženýrský projektový seminář, kterého se zúčastnili studenti z vysokých škol s dopravním zaměřením ze dvou evropských zemí (Česko a Rakousko). Seminář byl zahájen v neděli 16. srpna 2020 v obřadní místnosti Městského úřadu v Uherském Hradišti a ukončen byl v pátek 21. srpna 2020.

"Posláním semináře bylo najít řešení konkrétních dopravních problémů, které jsme studentům Fakulty dopravní ČVÚT Praha a Technické univerzity Vídeň zadali my, jako pořadatelské město," objasňuje cíle semináře místostarosta Uherského Hradiště, Jaroslav Zatloukal.

Pozornost studentů tak byla zaměřena především na řešení terminálů veřejné hromadné dopravy (železniční stanice ve vazbě na MHD, autobusové nádraží), zklidňování dopravy, kolizi silniční dopravy a pěšího provozu apod. Na vybraných projektových úkolech pracovalo 24 posluchačů, 9 různých národností, ze 2 výše uvedených vysokých škol, pod odborným vedením 7 zkušených pedagogů.

DSC01130.JPG

Poslední den semináře, v pátek 21.8.2020, proběhla prezentace zpracovaných úloh. Řešení zadaných témat bylo provedeno formou grafické práce s analýzou současného stavu a odůvodněním navrhovaného řešení problému v anglickém i českém jazyce. "Výstupy semináře byly velmi kvalitní, a proto hledáme vhodnou formu, jak je zpřístupnit veřejnosti a hlavně jak s nimi i dále pracovat," uvedl starosta Stanislav Blaha.

DSC01160.JPG


Seminář probíhá každý rok v jednom ze tří států - Česká republika, Rakousko a Maďarsko. Letos se bohužel vzhledem k epidemiologické situaci semináře nezúčastnili studenti z Maďarska. Hlavní myšlenkou semináře je dát prostor studentům pro řešení reálných dopravních úloh, které zadává přímo pořadatelské město. Studenti během semináře získají díky zahraniční spolupráci pohled na možná řešení v sousedních státech. Hostitelské město navrhne několik konkrétních dopravních problémů vyskytujících se na území jejich města. Studenti pak mají na vlastní řešení čtyři dny (od pondělí do čtvrtka).

DSC01151.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz