Město koupí budovu bývalé Komerční banky, budou v ní občanky i řidičáky

IMG_4101.JPG Budovu ve Svatováclavské ulici č. p. 450, ve které do nedávna sídlila Komerční banka, koupí město Uherské Hradiště. Do téměř stoleté, památkově chráněné budovy, chce město v budoucnu přestěhovat některá pracoviště městského úřadu. Za architektonicky hodnotný objekt s okolním pozemkem zaplatí radnice 35 milionů korun.

Zatímco dnes musí občané v Uherském Hradišti pro řidičský průkaz jinam, než třeba pro cestovní pas, v budoucnu si všechny věci kolem osobních dokladů vyřídí na jednom místě. Město totiž do budovy ve Svatováclavské ulici plánuje přestěhovat všechny úředníky, kteří mají na starosti vydávání řidičských a občanských průkazů, cestovních dokladů, ale i registr řidičů a vozidel či matriku. Kromě nich by v budově sídlil také útvar interního auditu a oddělní  informatiky. Přestěhováním se všechny budovy městského úřadu dostanou do jedné osy (Svatováclavská, Masarykovo náměstí, Protzkarova) a do bližší  docházkové vzdálenosti ze všech míst v centru města včetně autobusového nádraží a občané města i celého regionu by si tedy mohli vyřídit všechny své požadavky mnohem pohodlněji a rychleji než dříve.

„Lidé bývají nepříjemně překvapeni tím, že při vyřizování jednotlivých dokladů musí přecházet mezi jednotlivými budovami dosti vzdálenými od sebe,“ komentoval starosta města Stanislav Blaha současný stav, kdy řidičák dostanete na pracovišti úřadu na ulici Revoluční, zatímco pro občanku nebo pas musíte na ulici Protzkarovu. Zmatky ustanou, neboť město plánuje, že v nové budově na Svatováclavské 450 by v přízemí sídlil registr vozidel, do prvního patra budou občané chodit na matriku, evidenci obyvatel, pro osobní doklady a pro řidičské průkazy a ve druhém patře by našlo místo oddělení přestupkových řízení a zkušební komisaři.

Město chce zachovat veřejný ráz pozoruhodné budovy

Budova byla vystavěna v letech 1926 -1929 podle projektu Františka Šnajdra a zkolaudována byla 14. 6. 1929. Budova je vybavena monumentální vstupní částí, vyzdobenou sochařem Jaroslavem Horejcem. Dům po celou dobu své existence sloužil jako peněžní instituce a zachovával si důstojný a velmi reprezentativní vzhled bez výrazných změn.  Objekt je nemovitou kulturní památkou, leží v ochranném pásmu městské památkové zóny.

Nejen kvalitní architektura, ale i dispozice objektu dokazují, že se stále jedná o významnou budovu, trvale využívanou pro administrativní a veřejné účely. Podle starosty chtělo město zamezit také tomu, aby se budova stala předmětem spekulací či majetkem subjektů, které nejsou způsobilé ji důstojně a citlivě využívat a jako o kulturní památku o ní pečovat: „Budova si zaslouží, aby byla i nadále veřejně přístupná a také, aby mohly její hodnoty být nadále udržovány a trvale veřejně prezentovány,“ konstatoval Stanislav Blaha.

Kde budou lidé parkovat?

Již v minulosti sídlo Komerční banky generovalo dopravní zátěž individuální automobilovou dopravou z řad klientů i zaměstnanců banky. Tato potřeba byla z části pokryta garážovým stáním u objektu a zpevněnou plochou pro parkování na přiléhajících pozemcích v areálu banky. Aktuálně je zde k dispozici 21 parkovacích míst včetně garážových stání. Parkovací kapacity na pozemcích v areálu objektu lze vhodnými úpravami navýšit o nejméně 12 parkovacích míst. Mimo veřejně přístupné komunikace tak bude možné řešit parkování služebních vozidel úřadu, čímž se uvolní část parkoviště na Komenského náměstí pro veřejné parkování. V areálu objektu bude dostatečná rezerva pro parkování vozidel přímo spojených s činností odboru dopravních a správních agend, zejména v oblasti registru vozidel a autoškol. Samozřejmě část klientů bude nadále moci využívat veřejná parkovací místa v okolí objektu. Z velkokapacitních parkovišť je nejblíže parkoviště u nádraží ČD. Vhodné je také připomenout blízkou vzdálenost nádraží ČD a autobusových zastávek MHD, tedy možnost cestovat veřejnou dopravou.

Výhled

Koupi budovy Svatováclavská 450 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. ledna 2020. Město budovu koupí ještě letos, odhadem do konce měsíce března. V nejbližším období zpracuje  město investiční záměr pro nutné úpravy budovy a přilehlých prostor. 

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz