Město má nového pomocníka pro čištění chodníků

IMG_9149.JPG Užívání a údržbu chodníků ve městě často komplikuje bujně prorůstající vegetace. Odstranění prorůstající trávy mezi dlažebními kostkami ale nyní bude mnohem jednodušší. Město má totiž od září k dispozici nový stroj, který je přímo určen na odstraňování plevelů z dlážděných povrchů a to bez jakýchkoliv chemických činidel nebo tepelného ošetření.

Do boje s prorůstající travou ve městě téměř každý pracovní den vyrážejí zejména pracovníci veřejně prospěšných prací. Využívány jsou také pracovní síly ze servisní organizace zajišťující údržbu a opravy komunikací, veřejná služba, v přípravě je zapojení pracovníků v rámci obecně prospěšných prací. K dispozici má město i pracovníky s handicapem, jejichž výpomoc při údržbě veřejného prostoru zprostředkovává obecně prospěšná společnost. I přes rozšíření pracovních kapacit není na více jak 100 km chodníků v Uherském Hradišti boj s prorůstající trávou jednoduchý.

"Díky stroji bude čištění dlažby, kamenných stezek nebo čištění podél zdí a obrubníků mnohem jednodušší a více efektivní, navíc nezpůsobuje erozi povrchů a ani neuvolňuje zámkovou dlažbu,“ popsal radní města František Elfmark, který si sám ověřil, jak stroj funguje. Podle jeho je pořizovací cena stroje (30 tisíc korun) efektivitě vykonané práce úměrná.

IMG_9157.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz