Město má nový informační a navigační systém

IMG_1715.JPG Když přijedete do města, kde jste nikdy před tím nebyli, určitě uvítáte, když si na nejbližším místě budete moci přečíst, kde právě stojíte nebo kudy se máte vydat, když hledáte konkrétní místo nebo historickou památku. Informace chcete dostat hned, nadto přehledně a jasně. A když navíc jejich podání lahodí oku, jistě to oceníte.

Už od konce loňského roku jste si mohli všimnout, že především v centru města se objevují nové prvky, které mají být přehlednější a modernější než staré, nevzhledné, různorodé a hlavně neaktuální tabulky a směrovky. Byl totiž zahájen první krok obnovy informačního a navigačního systému města.

 Impulsem pro vytvoření zcela nového a nadčasového designu jednotlivých prvků byl vznik jednotného a moderního vizuálního stylu  - poznávacího znaku města. Informační a navigační systém jako celek podle našeho názoru s vizuálním stylem nejen úzce souvisí, ale přispívá také ke kvalitnímu estetickému vjemu z veřejných prostranství. Hlavním jeho úkolem je pak zlepšení orientace ve městě a také informovanosti pro návštěvníky, turisty i místní.

„Prvky informačního a navigačního systému jsou jednou z prvních věcí, kterých si návštěvníci města všimnou. My, domácí, většinou tyto věci tolik nevnímáme, protože kolem nich chodíme denně.  Ale turista je vidí hned. Proto musí splňovat svůj účel na jedničku. Jednoznačně také přispívají k celkovému obrazu města,“ zauvažoval starosta města Stanislav Blaha.

Kompletní systém je rozdělen do tří fází, z nichž nyní je realizována první, na kterou město získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o obnovu a pořízení nového mobiliáře, tzv. elementárních prvků, bez kterých se město neobejde - rozcestníky, výlepové sloupy, tabulky označující kulturní památky, uvítací tabule, informační tabule s mapou města.

Informační systém současně přispívá i k řešení problému reklamního smogu, kterým se město aktivně zabývá. V tomto případě se jedná o instalaci nových, městem spravovaných výlepových ploch, které jsou určeny k propagaci aktivit příspěvkových organizací města.

Pro ztvárnění podoby jednotlivých prvků bylo vybráno studio Herrmann & Coufal v rámci designové soutěže. Technické provedení a instalaci zajišťovala firma FAMES, spol. s r.o.

Celkový rozpočet projektu je 2 217 997 Kč včetně DPH, z toho dotace činí 1 108 998 Kč včetně DPH (50%).

Projekt Informační a navigační systém města Uherské Hradiště byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

foto: město Uherské Hradiště

pozn. na některých fotografiích je pro srovnání zachycen i starý (původní) informační a navigační systém - směrovky