Město má schválený rozpočet na příští rok

Zastupitelstvo Rozpočet s příjmy 583,9 milionů korun, výdaji 723,9 a schodkem 140 milionů schválilo na svém posledním zasedání v roce 2016 dne 5. prosince zastupitelstvo města.

"Tak jak byl rozpočet 2017 navržen a schválen, má ambice na realizaci velkého množství kapitálových výdajů, týkajících se téměř výhradně rekonstrukce a modernizace stávajícího majetku," konstatoval starosta města Stanislav Blaha. Vlastní výdaje na investice by měly dosáhnout 470 mil. Kč, a to včetně rezervy na spolufinancování dotačních programů ve výši 80,4 mil. Kč. Z této rezervy je již značná část rezervována na konkrétní projekty navržené k realizaci. Podle starosty dojde na investiční akce, které byly dlouho odkládány. "Nejvýznamnější je rekonstrukce budovy Základní umělecké školy na Mariánském náměstí," upřesnil. 

Financování schodku rozpočtu bude zajištěno snížením volných finančních prostředků města a čerpáním výhodného úvěru ve výši 100 milionů korun. Jeho přijetí je proti přímému financování mnohem výhodnější, z důvodu vyššího zhodnocení portfolia města správcem cenných papírů oproti střednědobému úvěru s nižší úrokovou sazbou. 

Na rok 2017 jsou plánovány kapitálové výdaje ve výši 217,7 milionů korun. Mezi ty nejvýznamnější plánované akce je první část rekonstrukce ZUŠ (35 mil.), připravuje se obnova rekreačně sportovního areálu u ZŠ Za Alejí (27,4 mil.), koncem roku byl schválen také projekt II. a III. etapy revitalizace sídliště 28. října (19,6 mil.). Pokud půjde všechno podle plánu, dojde k modernizaci učeben ZŠ UNESCO, zateplení ZŠ T.G.M. nebo k rekonstrukci budovy Šafaříkova 961. Zvláštní kapitolou je pak dění kolem hřbitova v Mařaticích, kde v roce 2017 začne úprava točny a parkování. 

"V plánu jsou ale také mnohé další projekty, ostře sledované vybudování parkovacích míst ve Štěpnicích, chystáme se k obnově dalších dětských hřišť, podle potřeby dojde k rekonstrukci komunikací a chodníků," doplnil starosta Blaha. 

-JP-