Město má záměr nahradit starý zimní stadion novým, moderním

IMG_0722.JPG Starý zimní stadion odstranit a na jeho místě postavit nový, moderní stadion s dvěma ledovými plochami. Takovouto variantu investičního záměru „Zimní stadion Uherské Hradiště“ schválila rada města a uložila odboru investic, aby začal s přípravnými pracemi celého procesu.

Cílem investičního záměru, který město nechalo vypracovat, bylo prověřit jednotlivé varianty, jak je možné zimní stadion řešit, a také vyjmenovat všechny přínosy a negativa včetně finančního vyjádření.

Po zvážení jednotlivých variant, mezi kterými byla například i rekonstrukce objektu, vyhodnotila rada města jako nejvhodnější variantu s výstavbou nového stadionu. Odstranění starého objektu se týká pouze stadionu, stávající polyfunkční budova ADELL by byla v rámci řešení nového stadionu zachována a provozně oddělena. 

„O neuspokojivém technickém stavu zimního stadionu, kdy například střecha je na samé hranici životnosti, víme delší dobu a opakovaně jsme zvažovali, jak dál postupovat. Pro rozhodnutí v řádu stovek milionů korun je však potřeba nejprve prověřit možnosti a varianty a zhodnotit jejich výhody či negativa včetně předpokladu finanční náročnosti a možnosti dotací. Jako nejvýhodnější se nakonec ukázalo starý stadion nerekonstruovat, ale postavit nový, proto nyní započnou přípravné práce ke spuštění celého procesu,“ shrnul starosta města Stanislav Blaha. 

Aktuální technický stav stadionu není dobrý a v nejhorším stavu se nachází střecha a její nosná konstrukce.  Ta je na hranici životnosti, přičemž konstrukce příhradových nosníků a styčníků neumožnuje provedení konstrukčních opatření tak, aby bylo možno její životnost prodloužit. Kdyby se střecha pouze rekonstruovala, celá rekonstrukce by spočívala v jejím odstranění a realizaci střechy nové, vč. kompletní nosné konstrukce.

Město by nový stadion stavělo metodou Designe & Build. O co jde? Design & Build je metodou dodávky výstavbových projektů, která je charakteristická tím, že zhotovitel své dílo provádí vč. projektové dokumentace až po samotnou realizaci a  kolaudaci  stavby. Objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a výkonová kritéria plnění, technické parametry stavby. Což se může na první pohled zdát jako velmi jednoduché, ale o to větší důraz musí být kladen na pečlivou přípravu zadání. V prvním kroku proto město připraví nejprve zadávací studii zimního stadionu ve zvolené variantě a ostatní zadávací podmínky, která bude podkladem pro výběr zhotovitele D&B.

Předběžné pořizovací náklady nového zimního stadionu jsou odhadnuty na zhruba 188 mil. Kč,- (bez DPH). 

Pro realizaci takto náročného projektu se město patrně neobejde bez využití dotací, které doplní financování z vlastních zdrojů.

AUDIO: 

2021-04-27 starosta Ing. Stanislav Blaha - Zimní stadion.mp3, soubor typu mp3, (1,47 MB)

2021-04-27 starosta Ing. Stanislav Blaha - Zimní stadion - cena a dotace.mp3, soubor typu mp3, (1,41 MB)

Historie stadionu - Encyklopedie města Uherské Hradiště 

Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště